website maker

Andrzej Malec

Studia w zakresie filozofii i logiki ukończyłem na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa (1986-1991), pod opieką Prof. Eleny Smirnowej.

Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa w Białymstoku, 1989-1993), specjalizując się w teorii prawa, pod kierunkiem Prof. Adama Jamroza.


Doktorat poświęcony teorii definiowania prawniczego obroniłem w roku 2000 na Uniwersytecie Łódzkim. Promotorem rozprawy był Prof. Kazimierz Trzęsicki, a recenzentami Prof. Witold Marciszewski oraz Prof. Ryszard Kleszcz.

Zawodowo jestem prawnikiem - partnerem w firmie prawniczej Kochański & Partners sp. kom. Jestem też członkiem kilku rad nadzorczych oraz doradcą zarządów kilku spółek.

Niekiedy łączę pracę zawodową z traktowaną hobbystycznie pracą akademicką. W latach 1991-2012 pracowałem w katedrze logiki Prof. Witolda Marciszewskiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku). W roku akademickim 2014-2015 byłem profesorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, pełniąc też obowiązki rektora tej uczelni.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, a także członkiem Kolegium Fundacji na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki.

Jestem autorem czterech książek i ponad dwudziestu artykułów naukowych z zakresu logiki i teorii prawa.

© Copyright 2020 Andrzej Malec - All Rights Reserved